PRIHLASOVANIE

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. spustili oficiálne prihlasovanie pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť od 26. do 29. júla 2018 Národného stretnutia mládeže P18 (ďalej len „P18") v Prešove. Účastníkom stretnutia zabezpečujú program s možnosťami ubytovania a stravovania.

Pred vyplnením prihlasovacieho formulára ti odporúčame pozorne si prečítať nasledujúce informácie, ktoré ti pomôžu pri samotnom prihlasovaní, ako aj pri príprave na P18.

MOŽNOSTI PRIHLÁSENIA

1. VOPRED - online od 18.1. do 1.7.2018, vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdeš nižšie na tejto stránke. Vopred sa prihlásiť môžeš ako:

 • účastník,
 • dobrovoľník (bližšie info k dobrovoľníctvu nájdeš tu),
 • ZŤP,
 • sprievod ZŤP,
 • rehoľník bez EXPO,
 • rehoľník s EXPO,
 • viacerí účastníci v hromadnom prihlásení (neplatí pre dobrovoľníkov, ZŤP, sprievod ZŤP ani rehoľníkov).

Pozn. Prihlásenie je platné výlučne až po uhradení a prijatí poplatku na účet uvedený nižšie v pokynoch pre platbu. Poplatok je potrebné uhradiť do 7 dní od vyplnenia formulára. Cena je počas týchto 7 dní platná podľa dátumu a typu prihlásenia prihlásenia (teda ak budeš poplatok uhrádzať v čase, kedy už bude platiť vyššia cenová úroveň, uhradíš sumu, ktorá platila v čase tvojho prihlásenia). Ak platba nebude uskutočnená, budeš automaticky odhlásený/-á!

2. NA MIESTE - po 1.7.2018 sa nebude možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia. Hromadná registrácia na mieste nie je možná.

Pozn. Pri registrácii na mieste nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.

POPLATOK

Pri online prihlásení (program a zabezpečenie podujatia)

ÚČASTNÍK

 • Pozor AKCIA! Pri prihlásení počas prvého dňa (00:00-23:59 dňa 18.1.2018) - len 18 €.
 • Od 19.1. do 31.3. - 25 €
 • Od 1.4. do 31.5. - 30 €
 • Od 1.6. do 1.7. - 35 €
 • Variant bez stravy: od 19.1. do 1.7. - 25 €

DOBROVOĽNÍK

 • 15 € (prihlasovanie je možné iba do 31.5., viac info tu)

ZŤP

 • 10 € (Na mieste je nutné preukázať sa platným  preukazom ZŤP; v opačnom prípade budeš musieť doplatiť sumu do výšky poplatku pre bežného účastníka, podľa dátumu, v ktorom bol vyplnený prihlasovací formulár. Držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia sa prihlasujú každý zvlášť prostredníctvom tohto formulára.)

SPRIEVOD ZŤP

 • AKCIA – pri prihlásení počas prvého dňa (00:00-23:59 dňa 18.1.2018) - len 18 €.
 • od 19. 1. do 1. 7. - 20 € (Na mieste je nutné, aby sa osoba, ktorú sprevádzaš, preukázala platným preukazom ZŤP; v opačnom prípade budeš musieť doplatiť sumu do výšky poplatku pre bežného účastníka, podľa dátumu, v ktorom bol vyplnený prihlasovací formulár. Držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia sa prihlasujú každý zvlášť prostredníctvom tohto formulára.)

HROMADNÉ PRIHLÁSENIE

 • Cena je násobkom počtu hromadne prihlásených osôb a poplatku na osobu, ktorý závisí od dátumu vytvorenia prihlásenia (viď ceny pre ÚČASTNÍKA). Viac informácií a podmienky hromadného prihlásenia sú uvedené nižšie v podmienkach prihlásenia.

Pri registrácii na mieste (program a zabezpečenie podujatia, BEZ stravy a ubytovania)

 • Celý program - 35 €
 • Vybrané časti programu
  • Štvrtok - 10 €
  • Piatok celý deň - 15 €
  • Sobota celý deň - 15 €
  • Sobota – večerný program v hale - 7 €
  • Nedeľa - 10 €

Pozn. Najmä zdravotne ťažko postihnutým veľmi odporúčame prihlásenie vopred, aby sme im vedeli zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre fungovanie na P18.

 

PODMIENKY PRIHLÁSENIA

STRAVA

Vopred prihlásení účastníci P18 budú mať zabezpečenú základnú stravu v piatok a v sobotu (raňajky, obed, večera) a v nedeľu (raňajky a obed). Štvrtkovú a nedeľnú večeru nezabezpečujeme. V prihlasovacom formulári je možné zadať variant bez stravy. Prípadné diéty prosíme uvádzať do poznámky na druhej strane prihlasovacieho formulára.

Ak sa P18 zúčastníte ako skupina, spoločenstvo či stretko, ale prihlasujete sa ako jednotlivci a chcete sa stravovať spolu aj byť ubytovaní spolu na jednom mieste, je potrebné, aby ste v rámci prihlásenia do kolónky NÁZOV SKUPINY uviedli jednotný názov vašej skupiny (je dôležité, aby ho všetci prihlásení napísali naozaj rovnako, v opačnom prípade vás systém nevyhodnotí ako jednu skupinu).

UBYTOVANIE

Vopred prihlásení účastníci P18 budú mať zabezpečené ubytovanie v dňoch konania P18 (26.7.-29.7.2018) v triedach a telocvičniach škôl (je nutné si zobrať spací vak a karimatku).

Ak sa P18 zúčastníte ako skupina, spoločenstvo či stretko, ale prihlasujete sa ako jednotlivci a chcete sa stravovať spolu aj byť ubytovaní spolu na jednom mieste, je potrebné, aby ste v rámci prihlásenia do kolónky NÁZOV SKUPINY uviedli jednotný názov vašej skupiny (je dôležité, aby ho všetci prihlásení napísali naozaj rovnako, v opačnom prípade vás systém nevyhodnotí ako jednu skupinu). Ubytovanie chlapcov a dievčat bude oddelené (v rôznych školách).

V prihlasovacom formulári je možné sa ubytovania zrieknuť (napríklad ak bývaš v Prešove alebo budeš ubytovaný u známych), avšak poplatok ostane rovnaký.

INFORMÁCIA PRE REHOĽNÍKOV, ČLENOV SEKULÁRNYCH INŠTITÚTOV A LAICKÝCH HNUTÍ

Ak sa chystáš na P18 ako bežný účastník, jednoducho sa prihlás prostredníctvom prihlasovacieho formulára a v type prihlásenia vyber Rehoľník bez EXPO.

Ak sa chystáš na P18 ako účastník a zároveň plánuješ slúžiť počas EXPO (prehliadky povolaní) v sobotu 28.7.2018, vyber v prihlasovacom formulári typ prihlásenia Rehoľník s EXPO.

Ak na P18 chceš prísť iba kvôli službe počas EXPO, nepouži prihlasovací formulár, iba kontaktuj sr. Júliu Salašovú na e-mail [email protected]

Ak chceš na P18 prihlásiť mladých cez hromadné prihlásenie, tak je to možné. V hromadnom prihlásení však nerátaj so sebou. Ty sa prihlás osobitne cez ponuku pre rehoľníkov.

VEK ÚČASTNÍKOV NA P18

Účastníci mladší ako 18 rokov sú povinní vyplniť splnomocnenie. Tí, ktorí majú do 15 rokov, sú povinní vyplniť obidve časti splnomocnenia, tí ostatní (od 15 do 17 rokov) iba prvú časť. Vyplnené splnomocnenie je potrebné vložiť do prihlasovacieho formulára najneskôr do 1.7.

SKUPINA

Pod skupinou rozumieme množinu ľudí, ktorí sa prihlásili na P18 a do položky prihlasovacieho formulára Názov skupiny uviedli rovnaký pojem (berú sa do úvahy aj medzery a veľké a malé písmená). Do jednej skupiny môžu patriť rôzne prihlásení účastníci P18. Teda v jednej skupine môžu byť účastníci prihlásení v hromadnom prihlásení, spolu s účastníkmi, ktorí sa prihlásili jednotlivo. Platí to aj pre prihlásených ZŤP, ich sprievodcov a rehoľníkov. Do skupiny nie je možné zaradiť iba dobrovoľníkov.

HROMADNÉ PRIHLÁSENIE

Hromadné prihlásenie je možné urobiť len VOPRED - online od 18.1. do 1.7.2018, vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdeš nižšie na tejto stránke.

Hromadné prihlásenie môžeš vytvoriť iba ak máš nad 18 rokov a musí zahŕňať aspoň 5 osôb. Ty môžeš a nemusíš patriť do hromadného prihlásenia. To znamená, že v prípade potreby môžeš vytvoriť aj viacero hromadných prihlásení. Do hromadného prihlásenia sa určite nerátaj, ale prihlás sa osobitne, ak si:

 • rehoľník,
 • ZŤP,
 • sprievodca ZŤP,
 • dobrovoľník.

Ako zodpovedná osoba za hromadné prihlásenie vyplníš v prihlasovacom formulári iba svoje osobné údaje; v spodnej časti vyberieš typ prihlásenia "Hromadné prihlásenie"; na druhej strane uvedieš počet účastníkov, ktorých prihlasuješ. To znamená, že v čase vypĺňania formulára nepotrebuješ údaje o účastníkoch, ktorých prihlasuješ.

Počet osôb prihlásených cez hromadné prihlásenie sa meniť nedá. Znamená to, že ak napríklad prihlásiš 20 účastníkov, ale bude Vás len 19, zaplatené a nevyužité lístky prepadajú. Na druhej strane, ak vás bude viac, tak ostatní nech sa prihlásia ako jednotlivci a do položky Názov skupiny nech uvedú totožný názov ako si uviedol pri hromadnom prihlásení.

Konkrétne mená a údaje doplníš neskôr, najneskôr však 1.7.2018 do zoznamu účastníkov hromadného prihlásenia. Tento formulár aktuálne pripravujeme a po jeho spustení budeme všetkých, ktorí prihlásili účastníkov prostredníctvom hromadného prihlásenia informovať e-mailom o možnosti doplniť osobné údaje účastníkov.

Osoby, ktoré na zozname nebudú (do 1.7.2018 vrátane), nie sú prihlásené na akciu (môžu sa potom registrovať priamo na mieste za 35 €).

V hromadnom prihlásení môžu byť aj mladiství; za každého z nich je potrebné vyplniť a do 1.7. priložiť splnomocnenie k jeho údajom v zozname účastníkov hromadného prihlásenia.

Prosíme, aby sa držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia prihlásili samostatne pomocou prihlásenia jednotlivca. Ak chceš byť ubytovaný spoločne s tvojimi známymi, ktorí sa prihlásili cez hromadné prihlásenie, je potrebné, aby si v rámci svojho prihlásenia do kolónky NÁZOV SKUPINY uviedol/-la jednotný názov vašej skupiny (je dôležité, aby ho všetci prihlásení napísali naozaj rovnako, v opačnom prípade vás registračný systém nevyhodnotí ako jednu skupinu).

Účastníkom, ktorí sa prihlasujú hromadne, zabezpečíme ubytovanie spolu, pričom ubytovanie chlapcov a dievčat bude oddelené (v rôznych školách). Prípadné zrieknutie sa stravy alebo ubytovania, ponúkaných akciou, platí rovnako pre všetkých hromadne prihlásených.To znamená že sa nemôže stravy alebo ubytovania zrieknuť len niekto z hromadne prihlásených.

Upozorňujeme, že balíky pre Hromadne prihlásených budú odovzdané výlučne len osobe, ktorá je uvedená vo formulári ako tá, ktorá toto prihlásenie vytvorila. Preto pri veľkých organizáciach z celého Slovenska (ako ZMM, GIFRA, ...) odporúčame, aby daná osoba prišla do Prešova medzi prvými.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Informácie o prihlasovaní, registrácii a celkovej organizácii P18 budeme postupne aktualizovať, preto ti odporúčame priebežne navštevovať stránku  www.narodnestretnutiemladeze.sk.
V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte emailom na  [email protected].
V prípade otázok k samotnému prihlasovaniu a platbám nás kontaktujte na [email protected].

POKYNY PRE PLATBU

Prihlásenie je platné výlučne až po uhradení a prijatí poplatku na účet uvedený nižšie v informáciách o účte. S výnimkou dobrovoľníkov je poplatok potrebné uhradiť do 7 dní od vyplnenia prihlasovacieho formulára, pričom jeho výška je určená dňom vyplnenia formulára. Dobrovoľníci platia poplatok až po e-mailovej výzve na zaplatenie po ich vybraní do konkrétneho dobrovoľníckeho tímu v priebehu júna.

Pozn. Ak vám následne do 10 dní od zaplatenia nepríde potvrdenie o prijatí platby, kontaktuj nás na adrese [email protected].

Informácie o účte

Majiteľ účtu: Kanet, n.o., Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Banka: Všeobecná úverová banka (VÚB, a.s.), Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 3445806051/0200
IBAN: SK74 0200 0000 0034 4580 6051
SWIFT: SUBASKBX
Do poznámky: meno a priezvisko prihlásenej osoby  (pri hromadnom prihlásení zodpovednej osoby). Meno a priezvisko uvádzaj bez interpunkčných znamienok.
Variabilný symbol: uveď číslo, ktoré ti príde e-mailom po prihlásení
Výška príspevku: podľa zvoleného variantu a dátumu

Spomenuté informácie o účte budú uvedené aj v maili, ktorý po prihlásení dostaneš.

Možnosti platby

Platbu je možné zrealizovať prevodom, vkladom na účet alebo prostredníctvom i-bankingu.
Platba poštovou poukážkou nie je možná!

Poplatok zahŕňa služby podľa zvoleného variantu. Prihlásenie je záväzné.

Platba za viacerých jednotlivcov

Ak chceš uhradiť vstupné za viacerých ľudí naraz, ktorí sa neprihlásili pomocou hromadného prihlásenia, ale ako jednotlivci, uhraď celkovú sumu (súčet jednotlivých súm podľa zvoleného variantu a termínu platby za všetkých ľudí, za ktorých uhrádzaš poplatok). Pri platbe prosíme zadaj variabilný symbol niektorej z osôb, za ktoré platbu uhrádzaš.

Následne nám emailom na adresu [email protected] pošli:
1. variabilný symbol uvedený pri platbe,
2. mená a priezviská osôb, za ktoré si sumu uhradil/-a a ich variabilné symboly,
3. ku každej osobe uveď sumu, ktorú si za ňu uhradil/-a.
Napríklad: Ján Hruška - 0123456789 - 25 €

Pozn. Je nevyhnutné, aby si nám poslal/-a zoznam osôb, za ktoré si vstupné uhradil/-a, aby sme k nim vedeli priradiť dané sumy.

Storno podmienky

Ak sa nebudeš môcť zúčastniť P18, uhradený poplatok sa nevracia, ale je možné nájsť za seba náhradu, ktorej sa uzná cena podľa toho, kedy si sa prihlásil/-a. V tom prípade postupujte do 1.7.2018 nasledovne:

Prepošli svojmu náhradníkovi e-mail, ktorý potvrdzuje, že si zaplatil/-a poplatok. Tento e-mail bude obsahovať aj link na úpravu prihlásenia.

Náhradník si otvorí zmenu prihlásenia a prepíše tvoje údaje na svoje.

Zmeniť nebude možné:

 • typ prihlásenia,
 • stravu.

Pri zmene účastníka v hromadnom prihlásení uskutoční prepísanie údajov zodpovedná osoba za hromadné prihlásenie.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Vyplnením a odoslaním tohto formulára vyjadruješ, že akceptuješ storno podmienky uvedené vyššie.

AngularJS Portlet Demo