MOŽNOSTI PRIHLÁSENIA ÚČASTNÍKOV

1. VOPRED online od 22.2. do 1.7.2022 - vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke. 
Vopred sa prihlásiť môžete ako účastník, dobrovoľník (bližšie info k dobrovoľníctvu nájdete TU), ZŤP, sprievod ZŤP či využiť možnosť hromadného prihlásenia.
Pozn. Prihlásenie je platné výlučne až po uhradení a prijatí poplatku na účet uvedený nižšie v pokynoch pre platbu. Poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od vyplnenia formulára.
 
2. ONLINE po 1. 7. 2022, ale bez stravy a ubytovania - bude možnosť prihlásiť sa cez formulár online až do 10.7., avšak prihlásenie bude možné bez stravy a ubytovania.
 
3. NA MIESTE -  registrácia na mieste počas samotného podujatia. Hromadná registrácia na mieste nie je možná.
Pozn. Pri registrácii na mieste nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu. Pred vyplnením prihlasovacieho formulára vám odporúčame pozorne si prečítať nasledujúce informácie, ktoré vám pomôžu pri samotnom prihlasovaní, ako aj pri príprave na T22.
 

POPLATOK

Pri online prihlásení (program a zabezpečenie podujatia)

ÚČASTNÍK

Špeciálna ponuka pre prvých 222 prihlásených:
 • prvých 222 prihlásených - 22€
 • ďalších 999 lístkov - 33€
 • bežná cena do 30.6. - 39€
 • online prihlásenie od 1.7. (bez stravy a ubytovania) - 44€
 • na mieste (bez stravy a ubytovania) - 44€
 

DOBROVOĽNÍK

 • 22 € (prihlasovanie je možné iba do 1.6.)
 

ZŤP

 • 11 € (na mieste je nutné preukázať sa platným  preukazom ZŤP; v opačnom prípade budete musieť doplatiť sumu do poplatku pre bežného účastníka, podľa dátumu, v ktorom bol vyplnený prihlasovací formulár. Držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia sa registrujú každý zvlášť prostredníctvom tohto formulára).
 

SPRIEVOD ZŤP

 • 22 € (na mieste je nutné, aby sa osoba, ktorú sprevádzate, preukázala platným preukazom ZŤP; v opačnom prípade budete musieť doplatiť sumu do poplatku pre bežného účastníka, podľa dátumu, v ktorom bol vyplnený prihlasovací formulár. Držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia sa registrujú každý zvlášť prostredníctvom tohto formulára).
 

HROMADNÉ PRIHLÁSENIE

 • Hromadné prihlásenie je možné urobiť len VOPRED - online po prihlásení 222 účastníkov t.j. v druhej cenovej relácii do 1.7.2022. Vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke. Hromadné prihlásenie môže vytvoriť iba osoba nad 18 rokov a musí zahŕňať aspoň 5 osôb. V hromadnom prihlásení môžu byť aj mladiství; za každého z nich je potrebné vyplniť a zaslať Formulár neplnoletí T22 do 1.7. na adresu [email protected]. Účastníkom, ktorí sa prihlasujú hromadne, zabezpečíme ubytovanie spolu, pričom ubytovanie chlapcov a dievčat bude oddelené. Prípadné zrieknutie sa stravy alebo ubytovania, ponúkaných akciou, platí rovnako pre všetkých spolu prihlásených. Upozorňujeme, že balíky pre Hromadne prihlásených budú odovzdané výlučne len osobe, ktorá je uvedená vo formulári ako tá, ktorá toto prihlásenie vytvorila. Preto pri veľkých organizáciach z celého Slovenska (ako ZMM, GIFRA, ...) odporúčame, aby daná osoba prišla do Trenčína medzi prvými.
  Konkrétne mená a údaje o prihlasovaných je nevyhnutné vyplniť v tabuľke do 1.7.2022.  Osoby, ktoré na zozname nebudú, nie sú prihlásené na akciu (môžu sa potom registrovať priamo na mieste za 44 €).
  Prosíme, aby sa držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia prihlásili samostatne pomocou prihlásenia jednotlivca. Ak chcete byť ubytovaní spoločne s vašimi známymi, s ktorými prídete, je potrebné, aby ste v rámci svojho prihlásenia do kolónky NÁZOV SKUPINY uviedli jednotný názov vašej skupiny (je dôležité, aby ho všetci prihlásení napísali naozaj rovnako - vrátane interpunkčných znamienok, v opačnom prípade vás registračný systém nevyhodnotí ako jednu skupinu).
  Cena je násobkom počtu hromadne prihlásených osôb a poplatku na osobu, ktorý závisí od dátumu vytvorenia prihlásenia (viď ceny pre ÚČASTNÍKA).
   

Pri registrácii na mieste

(program a zabezpečenie podujatia, BEZ stravy a ubytovania):

 • celý program - 44€.
Vybrané časti programu:
 • štvrtok - 15€,
 • piatok celý deň - 20€,
 • piatok – večerný program v hale - 10€,
 • sobota celý deň - 20€,
 • sobota – večerný program v hale - 10€,
 • nedeľa - zadarmo.
(Náklady organizačného tímu na jedného účastníka sú rozmedzí 70  - 100€, v tejto sume sú zarátané hlavné položky ako strava (piatok - obed a večera; sobota - obed, večera), ubytovanie, program ale aj nájmy niektorých sál, ohodnotenie umelcov, tlač materiálov, starostlivosť o dobrovoľníkov, materiály na výzdobu, technické zabezpečenie a mnohé iné. Našou víziou podobne ako vízou Svätého Otca pápeža Františka je, aby na stretnutie mohol prísť naozaj každý a preto sme sumu stlačili na minimum. Ďakujeme generálnym partnerom (Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj), ktorí nám vyšli v ústrety a aj mnohým vám, ktorí sa rozhodnete podujatie podporiť - TU.)
 

PODMIENKY PRIHLÁSENIA

STRAVA

Vopred prihlásení účastníci T22 budú mať zabezpečenú základnú stravu v piatok a sobotu (obed, večera). Nezabezpečujeme: štvrtkovú a nedeľnú stravu a žiadne raňajky.
V prihlasovacom formulári je možné zadať variant bez stravy. Prípadné diéty prosíme uvádzať do poznámky nižšie.
 

UBYTOVANIE

Vopred prihlásení účastníci T22 budú mať zabezpečené ubytovanie v dňoch konania T22 (28.7. - 31.7.2022) v triedach a telocvičniach škôl (je nutné si zobrať spací vak a karimatku).
 
Ak sa T22 zúčastníte ako skupina, spoločenstvo či stretko, ale prihlasujete sa ako jednotlivci a chcete byť ubytovaní spoločne na jednom mieste, je potrebné, aby ste v rámci prihlásenia do kolónky NÁZOV SKUPINY uviedli jednotný názov vašej skupiny (je dôležité, aby ho všetci prihlásení napísali naozaj rovnako, v opačnom prípade vás systém nevyhodnotí ako jednu skupinu).
Ubytovanie chlapcov a dievčat bude oddelené. V prihlasovacom formulári je možné sa ubytovania zrieknuť, avšak poplatok zostane rovnaký.
 

INFORMÁCIA PRE REHOĽNÍKOV, ČLENOV SEKULÁRNYCH INŠTITÚTOV A LAICKÝCH HNUTÍ

Ak sa plánujete zapojiť do EXPO (prehliadky) povolaní (v sobotu 30. 7. 2022), neprihlasujte sa na tejto stránke, ale kontaktujte sr. Júliu Salašovú na e-mail [email protected].
Ak sa chystáte na T22 ako bežní účastníci, prihláste sa prostredníctvom formuláru nižšie.
 

VEK ÚČASTNÍKOV NA T22

Účastníci mladší ako 18 rokov sú povinní vyplniť vopred formulár pre neplnoletých (nájdete ho TU). Tí, ktorí majú do 15 rokov, sú povinní vyplniť obidve časti formulára, tí ostatní (od 16 do 17 rokov) iba jednu z častí. 
 
Vyplnený Formulár neplnoletí T22 je potrebné vložiť do prihlasovacieho formulára najneskôr do 1.7.
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Informácie o prihlasovaní, registrácii a celkovej organizácii T22 budeme postupne aktualizovať, preto vám odporúčame priebežne navštevovať stránku  www.narodnestretnutiemladeze.sk.
V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte emailom na [email protected].
 

POKYNY PRE PLATBU

Prihlásenie je platné výlučne až po uhradení a prijatí poplatku na účet uvedený nižšie v pokynoch pre platbu. Poplatok je potrebné uhradiť do 7 dní od vyplnenia prihlasovacieho formulára.
Pozn. Ak vám následne do 10 dní od zaplatenia nepríde potvrdenie o prijatí platby, kontaktujte nás na adrese [email protected].
 
Informácie o účte
Majiteľ účtu: Kanet, n.o., Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Banka: Všeobecná úverová banka (VÚB, a.s.), Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 3433353358/0200
IBAN: SK27 0200 0000 0034 3335 3358
SWIFT: SUBASKBX
 
Do poznámky: meno a priezvisko prihlásenej osoby
Variabilný symbol: uveďte číslo, ktoré Vám príde mailom po prihlásení 
Výška príspevku: podľa zvoleného variantu a dátumu
 
Spomenuté informácie o účte budú uvedené aj v maili, ktorý po prihlásení dostanete.
 

MOŽNOSTI PLATBY

Platbu je možné zrealizovať prevodom, vkladom na účet alebo prostredníctvom i-bankingu.
Platba poštovou poukážkou nie je možná!
 
Poplatok zahŕňa služby podľa zvoleného variantu. Prihlásenie je záväzné.
 

Platba za viac ako jednu osobu

 
Ak chcete uhradiť vstupné za viacerých ľudí naraz, ktorí sa neprihlásili pomocou hromadného prihlásenia, ale ako jednotlivci, uhraďte celkovú sumu (počet ľudí, za ktorých uhrádzate vstupné vynásobený sumou podľa zvoleného variantu a termínu platby). Pri platbe prosíme zadajte variabilný symbol osoby, ktorá platbu uhrádza.
 
Následne nám emailom na adresu [email protected] pošlite:
 • variabilný symbol uvedený pri platbe,
 • mená a priezviská osôb, za ktoré ste sumu uhradili a ich variabilné symboly,
 • ku každej osobe uveďte sumu, ktorú ste za ňu uhradili.
Pozn. Je nevyhnutné, aby ste nám poslali zoznam osôb, za ktoré ste vstupné uhradili, aby sme k nim vedeli priradiť dané sumy.
 

PODMIENKY PRE VRÁTENIE VSTUPNÉHO

Ak sa nebudete môcť zúčastniť T22, uhradený poplatok sa nevracia, ale je možné nájsť za seba náhradu, ktorej sa uzná cena podľa toho, kedy sa prihlásil pôvodný účastník. 
 
V tom prípade postupujte nasledovne:
 • náhradník nech sa prihlási klasickým spôsobom prostredníctvom prihlasovacieho formulára a do poznámky nech uvedie: Prihlasujem sa ako náhradník za [meno a priezvisko osoby, namiesto ktorej sa zúčastní T22],
 • osoba, namiesto ktorej sa náhradník zúčastní T22, nech pošle e-mail na adresu [email protected] s informáciou o odhlásení sa a menom osoby, ktorá je jej náhradníkom, čím nám zmenu potvrdí.
V prípade, že sa podujatie zruší z pandemických, alebo iných dôvodov, môžete si vo formulári zadať akú čiastku chcete vrátiť. 
 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem organizácii Kanet, n.o., na základe zákona č. 122/2018 z.z. v platnom znení, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári, na účely organizácie podujatia Národné stretnutie mládeže T22, ktoré sa bude konať v Trenčíne od 28. 7. do 31. 7. 2022, a to na dobu do dátumu 31.8.2022.
 
O svojich právach sa viac dozvieš TU.
 
Viac o spracovaní osobných údajov nájdeš TU.
 
Rovnako týmto vyjadrujem, že akceptujem storno podmienky uvedené na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.